Zwroty i reklamacje

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. MERIDIAN ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

2. Klient może złożyć reklamację na adres MERIDIAN Piotr Holka 95-080 Tuszyn ul. Sobieskiego      6 jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez MERIDIAN lub   są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w MERIDIAN, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4. Przed dokonaniem reklamacji Klient winien skontaktować się z biurem obsługi Klienta. Reklamacji należy nadać numer zamówienia, który Klient umieści w widocznym miejscu na opakowaniu Towaru.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, MERIDIAN zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. MERIDIAN rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. MERIDIAN nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej w przypadku jej stwierdzenia po upływie 12 miesięcy od wydania tego Towaru Klientowi.

7. W przypadku reklamacji dotyczących widocznych uszkodzeń mechanicznych Towarów lub przesyłki powstałych podczas transportu, Klient podpisze w obecności osoby dostarczającej Towar odpowiedni protokół reklamacyjny. 

8. Klient powinien sprawdzić Towar w momencie jego dostawy.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady kupujący może żądać obniżenia ceny, naprawy, wymiany lub odstąpić od umowy na zasadach opisanych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

10 Jeżeli MERIDIAN otrzymał od kupującego żądanie określone w art. 10.9., nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

11. MERIDIAN gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty. Koszt przesyłki Towaru przez Klienta podlega zwrotowi przez MERIDIAN 

12. Zastosowanie się do ust. 10.4. oraz 10.7. nie stanowi wymogu rozpatrzenia reklamacji, aczkolwiek będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze jej rozpatrzenie.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 42 614-39-42
Napisz: meridian@meridian.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności